<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=2460258604034491&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Skip to content

Privacy beleid

ProfiDental BV verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Hieronder staat precies wat jij van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van de door klanten, relaties, prospects en andere personen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van ProfiDental BV of via persoonlijk contact met als doel zo relevant mogelijk te kunnen communiceren.

Gegevensverwerking

ProfiDental BV is een groothandel die onder de naam ProfiDental goederen en diensten levert aan tandartsen en mondhygiënisten en onder de naam ProfiLach aan beauty en kapper salons op het gebied van cosmetisch tanden bleken. Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres etc.) om jou beter te informeren over onze producten en diensten. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor onze blog of nieuwsbrief of interessante content download. En offline gebeurt dit via presentaties, netwerkbijeenkomsten of een telefoongesprek. ProfiDental BV kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een opdracht, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je verzamelen of deze laten wijzigen of verwijderen. En je kunt jouw gegevens te allen tijde wijzigen, laten verwijderen of inzien en opvragen via een email naar info@profidental.nl. Dit alles conform de GDPR/AVG wetgeving. Wij vragen in dat kader aan iedereen die zijn gegevens op onze website achterlaat expliciete toestemming om te mogen mailen rondom onze diensten en oplossingen.

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden gehouden van onze activiteiten. ProfiDental BV is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je toegang mogen verlenen tot jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan ProfiDental BV, Langestraat 23, 7047 AN Braamt.